סערת הר הבית: "אי אפשר לפסוק הלכה מסרטוני יוטיוב" / טור תגובה

5:52

כמי שפרסם את סרטון התגובה לדברי לחיאני החלטתי להשיב להמשך הדברים חסרי הטעם שכתב:

לחיאני אומר שלא בא לחזק את דבריו. לרגע לא חשבנו אחרת אבל זה לא משנה את העובדה שזו התוצאה. גם אריה דרעי כשתמך באוסלו לא רצה לחזק את אויבינו הוא בסך הכל רצה תקציבים לישיבות אך התוצאה הייתה מרה ונוראה. מי שיוצא נגד העולים להר ובטח מי שמאשים אותם בטרור נותן רוח גבית לטרור, ירצה או לא ירצה.

לחיאני מביא מקורות רבים על כך שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אכן, פוסקי זמננו אינם חולקים על כך וכולם מסכימים שהלכה כהרמב"ם. אך הוא מתעלם ולא מתייחס לשאלה האמיתית האם מותר להיכנס להר הבית.

איני יודע אם הדבר נעשה מתוך בורות וחוסר ידע או בכוונת מכוון להציג את הדיון באופן חד צדדי ודמגוגי ביותר.

הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק ז הלכה טו פוסק: "הַר הַבַּיִת מְקֻדָּשׁ מִמֶּנָּה, שֶׁאֵין זָבִין וְזָבוֹת נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת נִכְנָסִין לְשָׁם. וּמֻתָּר לְהַכְנִיס הַמֵּת עַצְמוֹ לְהַר הַבַּיִת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר טְמֵא מֵת שֶׁהוּא נִכְנָס לְשָׁם."

מורל. (צילום באדיבות המצלם)

מורל. (צילום באדיבות המצלם)

מרן (רבי יוסף קארו, לא הרב עובדיה) כותב בבית יוסף סימן ג' שרק "חד בדרא" לומד הלכות הלכות בית הבחירה. ברוך השם היום רבים לומדים אך לצערנו ברוב מוחלט זה רק אותם אנשים שעולים להר. והמתנגדים שמוציאים סרטוני בלע והשמצה לא למדו את הסוגייא לעומקה.

לעניין מיקום המקדש נענה בקצרה: נכון הדבר שישנם שיטות שונות על מיקום המקדש, ולכן גם על מקומות המותרים בכניסה. השיטות כולם קשות מאוד מסיבות רבות, והשיטה המבוססת ביותר היא השיטה המזהה את כיפת הסלע כמקום קודש הקודשים.

ישנה אמירה ידועה "דתות מתחלפות אך מקומות קדושים נשארים מקומות קדושים". המוסלמים לא במקרה בנו את כיפת הסלע שם.
מה גם שיש את הראב"ד שמביא את המסורת המזהה את כיפת הסלע כמקום קודש הקודשים.

ומצד שני- אם נחשוש לכל שיטה אזי גם אסור לעבור בכביש העופל ולהיכנס לרחבת הכותל ללא טבילה, ולא ראינו שחוששים לכך כיום.
הרוצה להעמיק יוכל למצוא את החומר בקלות. ברוך השם ישנם ארגונים רבים המתעסקים בנושא שישמחו לעזור.

כל אחד שלמד את ההלכות הרלוונטיות יודע שהמילה "טמא" אינה מקבילה למילה "טרף".אם משהו הוא "טרף"- ישנו איסור לאכול אותו נקודה. בטומאה העניין שונה: כל טומאה הינה מצב זמני ובר שינוי. ובתוך הטומאות ישנם רמות ודרגות- טמא מת,טמא מגע, טומאת אוהל, בעל קרי, זב, טבול יום וכד'. מהטומאות האלה ניתן להיטהר אך מכל טומאה הפרוצדורה שונה. בכדי להיטהר מטומאת מת נצרך אפר פרה אדומה, שכרגע אין בידינו. אך להר הבית מותר לטמא מת להיכנס. להר הבית אסור להיכנס רק כאשר ישנה טומאה היוצאת מהגוף, כמו שהראתי ברמב"ם לעיל שמצטט את המשנה במידות. שאר הראשונים מוסיפים את "בעל קרי" שמופיע בגמרא בפסחים סז. מכל הטומאות האלה ניתן להיטהר.

ובכל מקרה האמירה שמי שנכנס להר הבית חייב כרת היא שקר גמור המעידה על העמרצאיות. בכרת מתחיייב רק מי שנכנס בטומאה לעזרות (למעט עזרת נשים). העזרות הינם חלק קטן מאוד משטחו של ההר והעולים אינם נכנסים לשם גם לו היו רוצים, כיוון שהמשטרה אינה נותנת לעלות לרמה המוגבהת.

נכון, הרב עובדיה אסר לעלות להר אך אני ממליץ לכולם לפתוח את תשובתו ב'יביע אומר' יו"ד חלק ה' סימן כ"ו וללמוד לעומק את דבריו ולראות מדוע הוא אוסר. לא כרת יש כאן אלא חשש הכשלת הרבים לשיטתו. וזו היתה הסיבה לכרוז הרבנים בתשכ"ז כאשר עם ישראל נהר בהמוניו להר הבית ללא טבילה ולמקומות האסורים.

כיום ברוך השם בזכות אותם יהודים צדיקים, שכדברי הרב משה צוריאל "מונעים קטרוג מעם ישראל"- המודעות להר ולהלכות הקשורות אליו רק הולכת וגוברת.

גם הרב עובדיה לא סובר שמי שעולה להר בטהרה ולמקומות המותרים עובר על איסור, ובטח ובטח שלא על איסור כרת. הרב עובדיה גזר גזירה. אפשר להתווכח כמה נכון או לא נכון היה לגזור אותה והאם בימינו כשאין סנהדרין יש לחכמים סמכות לגזור גזירה ועוד.

(יש לציין שאם מקבלים את זאת שלחכמים מותר לגזור גזירה- מדעתנו גם להשתמש בפלאפון לא כשר או באינטרנט שלא לצרכי עבודה אסור כי גם על זאת הרבנים אמרו שאסור. אז אם ישנו איסור לעלות להר- הוא נחשב כמו האיסור להשתמש בפייסבוק אז אנא-טול קורה מבין עיניך)

אך לפסוק הלכה מסרטוני יוטיוב בהם הוא מדבר אל אנשים פשוטים שלא בקיאים ומכך להוציא לעז על יהודים קדושים וטהורים- זה דבר חמור ולא לגיטימי.

ובאמת לכן עשיתי את הסרטון שלי. אני עולה כבר כמה שנים מגיל צעיר מאוד להר. אם זה שיש שלט של הרבנות הופך את זה לאסור אז גם אני אכתוב שלט ואמציא הלכה. הלכה נפסקת לאחר עיון רציני במקורות ולא בטיעונים דמגוגים וחברי ביסוס.
הרי לא ראינו את עם ישראל מקשיה להוראת הרבנות לחגוג את לג בעומר שחל במוצ"ש בל"ד בעומר. פתאום כשזה נוגע להר הבית מספיק שלט ואין לחלוק עליו.

במשך השנים יצא לי לדון עם מתנגדים רבים, והטענות שלהם דומות לטענתו של לחיאני: "כתוב על השלט שאסור", "הרבנים בתשכ"ז עשו כרוז שאסור", "הרב עובדיה אמר שאסור". אך כאשר אתה יורד איתם לפרטים ושואל מדוע זה אסור- ברוב מוחלט של המקרים מתברר שהאדם לא מכיר את ההלכות הבסיסיות ביותר ברמב"ם, או את המשנה באבות.

אז לפני שאתם מוציאים לעז על יהודים קדושים שבסך בכל מחפשים קרבת השם- למדו את הנושא לעומק.

אודות המחבר

עוד בכותרות

5 תגובות

 1. יהודי

  במקום אחר הביאו את המהרי"ק כדי לפרש שהרמב"ם באמרו שביקר בבית הגדול והקדוש התכוון שביקר בבית כנסת בירושלים,
  אצטט את המהרי"ק
  שו"ת מהרי"ק סימן ה
  ידו פרש צר על בית הכנסת שבירושלים עיר הקודש ונתץ הבית הגדול והקדוש ועל זה הוצרכו ק"ק שבירושל' תוב"ב להוציא מעות רבות כדי להשתדל לבנות הנהרסות וגם בהוצאת הבנין ועניינים אחרים והוצרכו ללוות ברבית מן הגוים ממון הרבה ונשתעבדו בגוף ובממון וכו'

  1. המהרי"ק משתמש במילים הבית הגדול והקדוש לא כשם מקום אלא כתואר משבח בנושא צדקה שבית כנסת יהודי בירושלים הוא בית כנסת גדול וקדוש אבל ממש לא שם מקום, (כל בית כנסת הוא בית מקדש מעט וקדוש וגדול), אבל הרמב"ם מספר שביקר בבית הגדול והקדוש לא כתואר כבוד אלא מה שם המקום שבו הוא היה וכך כשם מקום הכוונה תמיד כמו בברכת המזון רחם נא ה' אלוקינו …ועל הבית הגדול והקדוש.

  2. הרמב"ם במכתב אחר לרבי יפת בן מררנא ורבנא אליהו הדיין, מספר על אירוע זה במילים אחרות: "שאני והוא ואבא מארי ז"ל ארבעתנו הלכנו בבית ה' ברגש",
  אפשר כמובן להתחמק ולומר לאותו בית כנסת מסתורי קראו גם בית ה', כנראה שגם אם הרמב"ם היה כותב נכנסתי להר הבית היו הסלפנים יכולים לומר שהכוונה לכותל או לבית כנסת ליד הר הבית.

  3. המהרי"ק חי לפני 500 שנה הרמב"ם לפני 850 שנה בינתיים עברו 350 שנה שהרמב"ן ועוד שכתבו על קורות עצמם בירושלים אם היה בית כנסת יחודי בירושלים איך זה שאף אחד מהם לא מציין את הבית כנסת המיוחד בירושלים אדרבה הרמב"ן עצמו בנה בית כנסת (אגב כנראה שזה הבית כנסת שהמהרי"ק דיבר עליו אבל הרמב"ן היה הרבה אחרי הרמב"ם)

  4. אותו בית כנסת שהמהרי"ק מכנה אותו גדול וקדוש המהרי"ק שם בסימן ה' מספר שהוא נבנה חזרה ואם כן מתי הוא נעלם שנית ולמה שוב הוא נעלם ולא מצוטט גם לא בדורות שלפניו לא בדור של המהרי"ק וגם לא בדורות שאחרי המהרי"ק.
  4. נניח שבאמת היה בית כנסת כזה שמכונה בכינוי שמיוחד לבית המקדש, למה הוא כונה כך, אופס.. אולי כי הוא היה בהר הבית?!

  5. אני מקווה שבברכת המזון כשהם אומרים רחם נא.. על הבית הגדול והקדוש הם לא מתכוונים לבית כנסת בירושלים (למשל בית כנסת החורבה).

  לגבי איסור עליה חייבים ללמוד את ההבדל בין :
  מקום המקדש לבין – הר הבית
  זה לא אותו דבר, מקום המקדש הוא מחנה שכינה כ-3% מהשטח שנמצא כיום בין החומות המקיפות את מתחם הר הבית, ואילו הר הבית הוא מחנה לוויה המקודש כיום מדובר בכ-30% מהשטח המתוחם במחם הר הבית

  3. בראשונים והקדמונים אין כל ספק כי אבן שתיה נמצא תחת מבנה כיפת הסלע, והם כתבו כי אין לפקפק בכך, אין על כך חולק, (היה נושא של חישוב המרחקים שבזמן שהערבים שלא נתנו ליהודים להיכנס לשם המדידות היו קשות ונעשו מצפייה מגובה ממרחק הייתה גם מחלוקת מהו אורך החיל האם 10 אמות או 7.5 אמות) היו שנתלו בדברי הכפתור ופרח כאילו הוא חולק, את הפרוש בדבריו על שער שושן הוסברה על ידי מפרשי הכפתור ופרח שלא חולק, הובאו דבריהם בספר דברי יעקב מידות סימן ה', ואכן מדבריו בספר הכפתור ופרח עצמו במקום אחר מתבאר אכן כפי המסורת שאבן שתייה בתוך כיפת הסלע , לכן לחשב את המרחקים המותרים זה פשוט ביותר.

  4. גם מקום המזבח שנכנס אגב לדיון הוא פשוט הממצאים בהר מראים בבירור כי האמה היא 52.5 ס"מ, חציבת קיר מערב קודש הקודשים נראית בבירור ומתאימה לאורך ולזווית המדויקים של בית המקדש, בנוסף מזבח הוא כשר להקרבה אם הוא נמצא בכל מקום במחנה שכינה ואכמ"ל.

  Reply
 2. שוקי

  אלה שגורמים לאי בניית המקדש אין להם חלק לעולם הבא
  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד א
  גיהנם כלה והן אינן כלין, שנאמר +תהלים מט+ וצורם לבלות שאול (מזבל לו). וכל כך למה – מפני שפשטו ידיהם בזבול, שנאמר מזבל לו, ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר +מלכים א ח+ בנה בניתי בית זבל לך, ועליהם אמרה חנה +שמואל א ב+ ה' יחתו מריבו. אמר רבי יצחק בר אבין: ופניהם דומין לשולי קדירה. ואמר רבא: ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא, ומקריין בני גיהנם.

  תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יג
  ושפשטו ידיהם בזבול גיהנם נינעלת בפניהם ונידונין בה לדורי דורות שנ' ויצאו וראו בפיגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר שאול בלה והן אינן בלין שנ' וצורם לבלות שאול מי גרם להן שפשטו ידיהם בזבול שנ' מזבול לו ואין זבול אלא בית המקדש שנ' בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים:

  ובירושלמי כתוב שאו שתשובה לא מועילה להם כלל או חלקית לא מועילה
  תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט
  אמר רבי אחא כי מי יחובר וגומר אפילו אותם שפשטו ידיהם בזבול יש להם בטחון לקרבן אי איפשר שכבר פשטו ידיהן בזבול לרחקן אי איפשר שעשו תשובה עליהן הוא אומר וישנו שנת עולם ולא יקיצו רבנן דקיסרין אמרי קטני גוים וחיילותיו של נבוכד נצר אין חיין ואין נידונין עליהן הכתוב אומ' וישנו שנת עולם וגומר
  ושם בפני משה מסכת ברכות פרק ט
  כי מי יחובר וגו' אפילו וכו'. יהיה מי שיהיה יחובר אל ה' וישוב אליו ואפי' אותם שפשטו ידיהם בבית המקדש מיהת אינן נידונין ועליהן הוא אומר וישנו וגו':
  קטני עכו"ם. שלא היה בהן כח לעשות רעה לישראל וכן שאר חיילותיו של נבוכדנצר הרשע שלא היה להם חלק בפשיטות ידו בזבול הן הן אשר אין חיין ואין נדונין אבל אותם שפשטו ידיהם בזבול אין להם תקנה בתשובה פליגי על ר' אחא:

  Reply
 3. אליהו

  הכותב מדבר גבוהה גבוהה כאילו יודע הוא את כל התורה כולה וכבר מעז להרים מצחו מול גדולי וקדושי עולם מכל ההסטוריה כולה.
  הוא אפילו לא מעז להתחיל להכנס לסוגיות הדקות עצמן אלא רק מדבר על הנושאים הפופולריים.
  האם הוא יכול ליישב את שיטת החיי אדם?
  האם הוא יודע בכלל מי זה החיי אדם?
  ילד, תפסיק לגבב שטויות ולך ללמוד אצל רב אמיתי ירא שמים ולא אצל ליצני בוגדי הר הבית

  Reply

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים


*