פרשתי מהישיבה כדי להתעלל במחבל מנוטרל? / הרהורים של חייל חרדי

11:18

בימים האחרונים התקשורת בוחשת בחיילי נצח יהודה שכמה מהם נעצרו בחשד שהתעללו בעצירים פלסטינים שלא היוו סכנה.

כלוחם לשעבר בנצח יהודה (וגם במילואים) העיסוק בזה תפס אצלי התעניינות מרובה. דשנו בזה אני וחברי והגענו לכמה מסקנות מעניינות וכואבות.

התקשורת ברובה ישר תוקפת ומשמיצה מכל הבא ליד. בלי לבדוק את הענין לעומק.

ברוב המקרים שחיילים נעצרו או נחקרו לא הוגש כתב אישום למעט מקרים בודדים. כל אלו שקופצים בדרך כלל לא היו לוחמים ולכן לא מבינים את המורכבות של חייל לוחם בשטח אזרחי שצריך להתעסק עם מחבל שמסתתר מאחורי נשים וילדים.

החיילים הלוחמים מאד צעירים ורובם לא הגיעו לגיל 19 והם מעולם לא עברו קורס איך להתנהג עם אוכלוסיה אזרחית. שוטרים ואנשי שב"כ וחיילים ביחידות מיוחדות עוברים קורסים של התנהגות מול אוכלוסיה אזרחית. חיילים מחטיבות חי"ר נזרקים לתוך הביצה והתופת. ולא יודעים כיצד לנהוג.

אין ספור פעמים במהלך השרות הסדיר שלי רצינו אני וחברי להכות מחבלים ארורים שרצחו במו ידיהם. והוזהרנו על כך. מה אתם רוצים מחייל בן 18 שראה ושמע על רציחות של יהודים שיעשה ברגע שנופל לו מחבל בידים? יחבק וינשק אותו?

את המחבלים הארורים התקשורת השמאלנית "מבינה" כי הם בכיבוש והם "מסכנים" ואין להם אופק. אבל את החיילים שמסכנים את חייהם יומם ולילה. אותם התקשורת השמאלנית לא מבינה. החיילים שרואים את חבריהם נדקר/נפצע/נהרג. להם אסור להביע רגשות?

בשעת מעצרים לפעמים חייבים לתת מכות כי העצור מתנגד למעצר. זה חלק מדרך המעצר.  כל מי שעצר מחבלים יודע מה הכוונה. הכוונה לתת מכות או לאזוק בכוח. רק מחוסר ברירה אחרת ואחרי שהעצור נאזק ולא מהווה איום אסור להמשיך להכות אותו.

כותב השורות. (צילום: יח''צ)

כותב השורות. (צילום: יח"צ)

אני לא יודע בדיוק מה החיילים העצורים עשו. והאם הם הפעילו כח מחוסר ברירה. אם הם הפעילו כח מחוסר ברירה אני מאמין שיזוכו. אבל אם הם היו אלימים ועשו מעשים בניגוד לפקודות צה"ל. הם יעמדו לדין. לפי העדויות שנחשפו הם עשו דברים חמורים כגון "חישמלו עצורים עם מכשיר חשמלי ששולח אלקטרודות"

אם זה נכון הם לא ראויים להיות חיילים. יש הבדל עצום בין להפעיל כח הכרחי לעצור מחבל לבין להתעלל במחבל שלא מהווה סכנה באמצעות מכשיר חשמלי.

חיילים חרדים, היוצאים מפתח בית המדרש מלאים ביראת שמים, אהבת התורה ואהבת האדם. כל אדם באשר הוא. "חביב האדם שנברא בצלם אלוקים". אנו לא חיות. אנחנו, לא הם.

אני מאשים את המערכת הצבאית שבדרך כלל שולחת נערים שלא עברו שום הכשרה באיך מתנהגים עם אוכלוסיה אזרחית. אני מתכוון רק על חיילים בסדיר. כי חיילי מילואים בדרך כלל נשואים עם משפחה. וגם אלו שלא. הם בוגרים יותר ושקולים.

עד שצה"ל לא יפנים שחלק מהאימונים של לוחם זה התמודדות עם אוכלוסיה אזרחית. כלום לא ישתנה

יענקי פרבר שירת בפלוגה החרדית 'נצח יהודה' כלוחם

אודות המחבר

עוד בכותרות

3 תגובות

 1. אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה

  "גם בשעת מלחמה צריך לדעת לא להתחבר לרשעים" חיילים חרדקי"ם

  הגרי"י קלמנוביץ שליט"א בדברים חריפים: "המלחמה האמיתית היום היא נגד ה'ערב רב' וה'עמלק' של השלטון והצבא" "גם היום יש להזהר מלהתחבר לרשעים", כך מתריע הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א הממעט לצאת מביתו ולשאת דברים בציבור. הפעם חרג ממנהגו ומסר שיחה.

  "כיום", פתח ואמר הגרי"י, "עלינו להבדל מהשפעתו הרעה של השלטון הכפרני שכדברי הגר"ח זיע"א 'תכליתו של הציונים היא לעקור את יסודי הדת'. כיום הדבר כבר בולט כמו שציין רבי אלחנן וסרמן ז"ל שלפני הגאולה הערב רב ישלוט וישפיל את תלמידי החכמים האמיתיים, ועליהם כיוון החפץ חיים שהם מזרע עמלק. על כן צריכה להיות הכרה חזקה בקרב בני תורה להתרחק מהשפעתם הרעה של השלטונות.

  "וכיון ועיקר כוחו של השלטון", המשיך, "זה הצבא, וכפי שהתבטא אותו רשע (ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון ימ"ש שהצבא הוא 'בית חינוך טוב' מ.ו.), ואם כך ודאי כעת בשעת מלחמה צריכים אנו להתחזק בעצמנו היטב שלא להתחבר אליהם לא באופן מעשי ואף לא באופן רגשי, וגם התפילה שצריכה להיות עליהם היא על פי גדרי התורה. כפי שהעידו מהסטייפלר זצ"ל שאמר שהתפילה עליהם צריכה להיות רק מכיון שלצערינו יש שם גם "ערליכע יידן" (יהודים הגונים. מ.ו.).

  "כל שיקולי המנהיגים שלהם אינם טהורים", המשיך ואמר, "בודאי אינם על פי תורה ומתוך זלזול בחיי אדם. ואשר לחיילים, כבר פסק החפץ חיים זצ"ל, שכל שיש בו אפיקורסות ומערער אף על דקדוק אחד מן התורה אינו בכלל עמיתך ולכן אין חיוב להתפלל עליהם. ואמנם אם נהרגים על קידוש השם יש להם שכר רב".

  אשר למלחמה הדגיש, "המלחמה האמיתית והגדולה כיום היא לעמוד מול הניסיון להרס המחיצות בין בני תורה לערב רב שבחוץ, ובכלל זה הניסיונות והפיתויים ללימודי חול ו"השתלמויות" שהם מסילה להתדרדרות עד שאול תחתית. ותפקיד כל אב ואם הוא כלשון החזו"א: 'ידינו עסוקות בבנין 'חומות' ולהקים 'חיץ' בינם לביננו". "חובתינו בשעה זו", סיים, "היא ללמוד מדרכיו של אהרן הכהן להיות אוהב שלום ורודף שלום בתוך ציבור בני התורה, וכך ליצור חומות התבדלות מהעולם שבחוץ".

  יש להוסיף: חבל שהציונים הארורים מבקשים מהחרדים לעזור לחילים, להביא לחיילים מכתבי תמיכה של ילדים חרדים, אוכל יין לקידוש, וכו' ולכתוב כתבות יפות על הצבא בעיתוני החרדים, כדי לנסות לקרב החרדים לצהל, ואח"כ להשמיד הדעת שלהם, כדי שהחרדים אח"כ ח"ו יתחברו לצבא הטמאה, ויכפרו בתורה הקדושה .

  הציונים – מדינת ישראל, מפיצים התמונות של החרדים ביחד עם החיילים להראות כאילו שמותר לחרדי לילך לצבא הזימה והשמד' ולהיות קשור לצבא, ולעזור לחיילים ששונאים הדעת. אבל כולנו יודעים שאסור לשם יהודי ללכת לצבא, זה בגדר יהרג ואל יעבור. כל הצדיקים, וגדולי הדור האמיתים, אסרו לכל יהודי ללכת לצבא גם לנחל החרידי "אסור". כל חרידי שמביא ממתקים וכו' לחיילים עתיד ליתן את הדין!!! לא משנה אם הוא אדם פשוט או רב או אדמו"ר וכו' חבל שאנשים טורחים ועוזבים את עבודתם על דבר לא חשוב. (לא זכור כזאת שנאת חינם מאז חורבן הבית כמו השנאת חינם של החלונים נגד החרדים)

  אלו שמשרתים בצבא הם בהחלט רק ערב-רב (או גוים גמורים) ולא מזרע עם ישראל, בוודאי אין להם נשמות מעם ישראל, אין לאלו שום שייכות לעם ישראל, הם לא מאמינים בשם ית' הם כופרים גמורים, לא מקיימים תרי"ג מצות. מובן שרגליהם לא עמדו בהר סיני בשעה שהקב"ה נתן לנו את התורה. הם רק מקיימים ואומרים קוחי ואוצם ידי… רק כפירה שלמה בתורה ובהקב"ה ח"ו.

  המלחמה המתרחשת איננה קשורה כלל ליהודים וערבים, אלא לציונים שהשתלטו בכח הזרוע עליהם. אשרי החרדים שאינם משרתים בצבא כזה, החיילים הצעירים האלו רוקדים בטיפשותם בדרכם אל המוות ואל הזנות בצבא, זו מדינה חפצת מוות? נראה לי כצבא של מתאבדים. אשרי מי שלא משרת בצ’בא ההשמד והזימה. הדרך היחידה לגמור את הסיפור של הפיגועים אחת ולתמיד, זה רק להתפלל להקב"ה, שיציל כל עם ישראל ויחזרו כולם בתשובה שלמה בקרוב ממש, אין כוחנו אלא בפה, רק סייעתא דשמיא.

  Reply
 2. דרעקי המתפגר

  התקשורת משמיצה?

  מה עושים חברך החרדים בטוויטר?

  התשובה לשאר הקשקשת דומה.

  Reply
 3. יום הדין הגדול

  חוק גיוס בני ישיבה, היינו חוק גפני-לפיד, מרד בקב"ה בתורה ובעולם הישיבות. חברה, תתעוררו! הגיע הזמן להלחם בחוק הגיוס ה"מחודש" (?) ולא צה"ל מפתים בחורי ישיבה רק "גפני -פלג העמליקים" מפתים בני ישיבה לגיוס השמד והניאוף. פלג המשומדים המסיונרים -שמד- של בני ברק.

  לדעתי אסור להתחבר לפלג המשכילים, העמליקים, כת הערב רב. אבינו מלכינו: טאטע זיסער: נא תעזור לנו מיד להתעורר לתשובה שלמה, ולבטל "חידוש גזירת הגיוס על בני ישיבות, המחודש ע"י חברי גפני" וע"י חברת המשכילים, פלג השמד, כת הערב רב, העמלקים. ,,כולהו כלב ביג'י יומו" לבו של פרעה גם היה כבד. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. לבסוף רחמנא ליצלן יאבדו את הצלם א-לוקים. "גזירת גיוס השמד המחודש מקטרג בשמים" חוק גפני-לפיד מרד בתורה ובעולם הישיבות.

  Reply

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים


*